122/2017 – Λήψη απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της περιοχής 7, ήτοι, των οδών Ζίτσης από Καλπακίου έως Νιόβης, Τυρνάβου από Παραμυθιάς έως Δωδώνης, Ερμ. Μαραγκού από Παραμυθιάς έως Ζίτσης, Παραμυθιάς από Τυρνάβου έως Ερμ. Μαραγκού, Δωδώνης από Τυρνάβου έως Πλάτωνος και Πλάτωνος από Αώου έως Δωδώνης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»

122/2017 – Λήψη απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της περιοχής 7, ήτοι, των οδών Ζίτσης από Καλπακίου έως Νιόβης, Τυρνάβου από Παραμυθιάς έως Δωδώνης, Ερμ. Μαραγκού από Παραμυθιάς έως Ζίτσης, Παραμυθιάς από Τυρνάβου έως Ερμ. Μαραγκού, Δωδώνης από Τυρνάβου έως Πλάτωνος και Πλάτωνος από Αώου έως Δωδώνης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»

122/2017 – Λήψη απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της περιοχής 7, ήτοι, των οδών Ζίτσης από Καλπακίου έως Νιόβης, Τυρνάβου από Παραμυθιάς έως Δωδώνης, Ερμ. Μαραγκού από Παραμυθιάς έως Ζίτσης, Παραμυθιάς από Τυρνάβου έως Ερμ. Μαραγκού, Δωδώνης από Τυρνάβου έως Πλάτωνος και Πλάτωνος από Αώου έως Δωδώνης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»