071/2017 – Λήψη απόφασης έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδών Δαβάκη από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Βερρατίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Γράμμου από Πλάτωνος έως Καλπακίου και Δυρραχίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»

071/2017 – Λήψη απόφασης έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδών Δαβάκη από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Βερρατίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Γράμμου από Πλάτωνος έως Καλπακίου και Δυρραχίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»

071/2017 – Λήψη απόφασης έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδών Δαβάκη από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Βερρατίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Γράμμου από Πλάτωνος έως Καλπακίου και Δυρραχίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»