013/2017 – Λήψη απόφασης έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδών Δαβάκη από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Βερρατίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Γράμμου από Πλάτωνος έως Καλπακίου και Δυρραχίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»

013/2017 – Λήψη απόφασης έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδών Δαβάκη από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Βερρατίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Γράμμου από Πλάτωνος έως Καλπακίου και Δυρραχίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a

013/2017 – Λήψη απόφασης έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδών Δαβάκη από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Βερρατίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, Γράμμου από Πλάτωνος έως Καλπακίου και Δυρραχίου από Πλάτωνος έως Καλπακίου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»