186/2017 – Λήψη απόφασης έκφρασης διαμαρτυρίας για την απομάκρυνση κινητής μονάδας ΕΚΑΒ και προσδιορισμός δράσεων