022/2017 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων άνω 1Τ στους παράδρομους (Service Road SR) της νέας Λεωφ. Θηβών από Αγ. Νικολάου έως τα όρια του Δήμου μας

022/2017 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων άνω 1Τ στους παράδρομους (Service Road SR) της νέας Λεωφ. Θηβών από Αγ. Νικολάου έως τα όρια του Δήμου μας