083/2017 – Λήψη απόφασης Απαγόρευσης Στάθμευσης Οχημάτων άνω 1Τ στους παράδρομους (Service Road SR) της νέας Λεωφ. Θηβών από Αγ. Νικολάου έως τα όρια του Δήμου μας

083/2017 – Λήψη απόφασης Απαγόρευσης Στάθμευσης Οχημάτων άνω 1Τ στους παράδρομους (Service Road SR) της νέας Λεωφ. Θηβών από Αγ. Νικολάου έως τα όρια του Δήμου μας