212/2012 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1,00μ. και 1,50μ. έμπροσθεν της οικίας πλην του εξυπηρετούντος ατόμου με αναπηρία (Α.με.Α.)

212/2012 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1,00μ. και 1,50μ. έμπροσθεν της οικίας πλην του εξυπηρετούντος ατόμου με αναπηρία (Α.με.Α.)

Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1,00μ. και 1,50μ. έμπροσθεν της οικίας πλην του εξυπηρετούντος ατόμου με αναπηρία (Α.με.Α.)

ADS2122012 .pdfa