377/2012 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1,50 μ. έμπροσθεν της οικίας πλην του εξυπηρετούντος ατόμου με αναπηρία