077/2014 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)

077/2014 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)