282/2017 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης Στάσης & Στάθμευσης Οχημάτων επί της οδού ΜΕΝΕΛΑΟΥ στο τμήμα μεταξύ των οδών Μανάκη και Έκτορος στην περιοχή Κέντρου στο Δήμο Ιλίου

282/2017 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης Στάσης & Στάθμευσης Οχημάτων επί της οδού ΜΕΝΕΛΑΟΥ στο τμήμα μεταξύ των οδών Μανάκη και Έκτορος στην περιοχή Κέντρου στο Δήμο Ιλίου