023/2018 – Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τη διαχείριση της ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ