081/2012 – Λήψη απόφασης για άρση άδειας στάθμευσης (Α.με.Α.)

081/2012 – Λήψη απόφασης για άρση άδειας στάθμευσης (Α.με.Α.)

Λήψη απόφασης για άρση άδειας στάθμευσης (Α.με.Α.)

ADS0812012 .pdfa