210/2012 – Λήψη απόφασης για άρση άδειας στάθμευσης (Α.με.Α.) του Armando Εμμανουήλ Novruzaj

210/2012 – Λήψη απόφασης για άρση άδειας στάθμευσης (Α.με.Α.) του Armando Εμμανουήλ Novruzaj

Λήψη απόφασης για άρση άδειας στάθμευσης (Α.με.Α.) του Armando Εμμανουήλ Novruzaj

ads2102012.pdfa