027/2012 – Λήψη απόφασης για άρση άδειας στάθμευσης (Α.με.Α.).

027/2012 – Λήψη απόφασης για άρση άδειας στάθμευσης (Α.με.Α.).

Λήψη απόφασης για άρση άδειας στάθμευσης (Α.με.Α.). 

AEPZ0272012.pdfa