348/2012 – Λήψη απόφασης για άρση αδειών στάθμευσης (Α.με.Α.)