045/2011 – Λήψη απόφασης για άρση αδειών στάθμευσης (Α.μ.Α.).