064/2011 – Λήψη απόφασης για άρση νομής και κατοχής προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ. 471

064/2011 – Λήψη απόφασης για άρση νομής και κατοχής προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ. 471

Λήψη απόφασης για άρση νομής και κατοχής προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ. 471

ADS0642011.pdfa