064/2011 – Λήψη απόφασης για άρση της προτεραιότητας της οδού Ηροδότου έναντι της οδού Άρτης – Αβέρωφ και παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Άρτης – Αβέρωφ μόνο στη διασταύρωση της με την οδό Ηροδότου

064/2011 – Λήψη απόφασης για άρση της προτεραιότητας της οδού Ηροδότου έναντι της οδού Άρτης – Αβέρωφ και παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Άρτης – Αβέρωφ μόνο στη διασταύρωση της με την οδό Ηροδότου

Λήψη απόφασης για άρση της προτεραιότητας της οδού Ηροδότου έναντι της οδού Άρτης – Αβέρωφ και παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Άρτης – Αβέρωφ μόνο στη διασταύρωση της με την οδό Ηροδότου

AEPZ0642011.pdfa