Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 9127/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά υπόθεση Ευάγγελου Δημουλά.»

Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 9127/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά υπόθεση Ευάγγελου Δημουλά.»

Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 9127/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά υπόθεση Ευάγγελου Δημουλά.»

ade4852010.pdfa