100/2011 – Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου επί της οδού ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ αρ. 92Β

100/2011 – Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου επί της οδού ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ αρ. 92Β

Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου επί της οδού ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ αρ. 92Β

ads1002011.pdfa