321/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης για την «Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου»