Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΙΑΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ»

Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΙΑΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ»

Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΙΑΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ»

ADSDHKEPA0862012.pdfa