327/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Ο.Α.Ε.Δ. για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο κτίριο του Ο.Α.Ε.Δ.

327/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Ο.Α.Ε.Δ. για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο κτίριο του Ο.Α.Ε.Δ.

327/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Ο.Α.Ε.Δ. για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο κτίριο του Ο.Α.Ε.Δ.