296/2016 – Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για το έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15 και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

296/2016 – Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για το έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15 και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

296/2016 – Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για το έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15 και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής