Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων παγίας έτους 2012

Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων παγίας έτους 2012

Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων παγίας έτους 2012

ADSDHKEPA1922012.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a