068/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο 2018