158/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο 2018

158/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο 2018