007/2018 – Λήψη απόφασης για έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2018