376/2016 – Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 56830

376/2016 – Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 56830