232/2017 – Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 188/2017 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

232/2017 – Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 188/2017 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

232/2017 – Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 188/2017 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a