Λήψη απόφασης για αλλαγή ωραρίου του τμήματος Βιβλιοθηκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

Λήψη απόφασης για αλλαγή ωραρίου του τμήματος Βιβλιοθηκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

Λήψη απόφασης για αλλαγή ωραρίου του τμήματος Βιβλιοθηκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

adsdhkepa1062011.pdfa