Λήψη απόφασης για αλλαγή ωραρίου του τμήματος Βιβλιοθηκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου