189/2017 – Λήψη απόφασης για ανάθεση είσπραξης των Βεβαιωμένων Οφειλών της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου