Λήψη απόφασης για ανάθεση μελέτης για τον καθορισμό του τιμήματος συμμετοχής στα προγράμματα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για ανάθεση μελέτης για τον καθορισμό του τιμήματος συμμετοχής στα προγράμματα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για ανάθεση μελέτης για τον καθορισμό του τιμήματος συμμετοχής στα προγράμματα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

ADSDHKEPA1882012.pdfa