084/2016 – Λήψη απόφασης για ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

084/2016 – Λήψη απόφασης για ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος