088/2012 – Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012

088/2012 – Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012

Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012

ADS0882012.pdfa