376/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση θέσης στάθμευσης (ΑμεΑ) του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία

376/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση θέσης στάθμευσης (ΑμεΑ) του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία