380/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση θέση στάθμευσης (ΑμεΑ) και αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)

380/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση θέση στάθμευσης (ΑμεΑ) και αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)