273/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση και μετατόπιση θέσης στάθμευσης (Α.με.Α.) και αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (Α.με.Α.)

273/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση και μετατόπιση θέσης στάθμευσης (Α.με.Α.) και αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (Α.με.Α.)