177/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.με.Α.) και αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (Α.με.Α.)

177/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.με.Α.) και αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (Α.με.Α.)

Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης  (Α.με.Α.) και αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (Α.με.Α.)

ADS1772012.pdfa