274/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.με.Α.) του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (Α.με.Α.)