347/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.με.Α.) των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία και ανανέωσης στάθμευσης (Α.με.Α.) σε φορέα

347/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.με.Α.) των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία και ανανέωσης στάθμευσης (Α.με.Α.) σε φορέα