346/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.με.Α.) των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία

346/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.με.Α.) των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία