393/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (ΑμεΑ) των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία και ανανέωση στάθμευσης (ΑμεΑ) σε φορέα