Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.Μ.Α.) σε φορείς – νοσηλευτήρια

Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.Μ.Α.) σε φορείς – νοσηλευτήρια

Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.Μ.Α.) σε φορείς – νοσηλευτήρια

ade2662010.pdfa