046/2016 – Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμής φαγητού «Σπιτική Κουζίνα» λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α.