083/2016 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

083/2016 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος