016/2017 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

016/2017 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος