079/2013 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος