228/2012 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ

228/2012 – Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ

ADS2282012.pdfa