177/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 5t (τόνων) στην οδό ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ από την Λ. ΧΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΑΜΟΥ

177/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 5t (τόνων) στην οδό ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ από την Λ. ΧΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΑΜΟΥ

Λήψη απόφασης για απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 5t (τόνων) στην οδό ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ από την Λ. ΧΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΑΜΟΥ

ADS1772011.pdfa